شير سينك دو حالته Talis S2 VAric

شير سينك دو حالته Talis S2 VAric
كرم

نوع : شیر آشپزخانه

برند : Hansgrohe

کد : 14877000

سایز : استاندارد

مشخصات فنی

 شعاع حرکتی 240 سانت

قابلت چرخش 150 درجه

اسپری نرمال

قابل نصب در جلوی پنجره

دارای پشتیبان مگنتی شلنگ دهانه شیر

شدت جریان آب 11 متر طول

مغزی سرامیکی

 

شمای فنی

شماتیک فنی و جزییات

گواهی نامه ها

AirPower
Quickclean
ComfortZone